En palm planterad åt sig i paradiset

سُبْحَانَ اللـهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Den som säger:

Fri är Allah, den Väldige från alla brister och prisad vare Han - kommer att få en palm planterad åt sig i paradiset.

SubhânAllahil-'Adhîmi wa bihamdih.

At-Tirmidhî 5/511 nr 3463–3465 och Al-Hâkim som verifierade den som autentisk och adh-Dhahabî höll med 1/501. Autentisk enligt Shaykh Al-Albânî i Sahîh ul-Djâmi’ as-Saghîr 5/531 och Sahîh ut-Tirmidhî 3/160.

Dygden av att minnas Allah [med tasbîh, tahmîd, tahlîl och takbîr]

Kategorier