Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ، وَلَهُ الـحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

Han (ﷺ) sade även:

"Den som säger:

"Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en och Han har ingen vid Sin sida. Till Honom hör Herraväldet och all pris och Han är kapabel till allting."

– Den som säger detta tio gånger får belöning som att fria fyra personer från Ismâ'îls barn.”

Lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa 'alâ kulli shay´in qadîr.

Al-Bukhârî 7/67 och Muslim med sin egen formulering 4/2017.

Dygden av att minnas Allah [med tasbîh, tahmîd, tahlîl och takbîr]

Kategorier