Lätta att säga men väger tungt på vågen och älskas av den Nåderike

سُبْحَانَ اللَّـهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللـهِ العَظِيمِ

Han (ﷺ) sade:

”Det finns två ord som är lätta att säga men som väger tungt på vågen[1] och som älskas av den Nåderike:

”Fri är Allah från alla brister och prisad vare Han. Fri är Allah från alla brister, den Väldige.””

SubhânAllahi wa bihamdih, SubhânAllahil-'Adhîm.

Al-Bukhârî 7/168 nr 3462 och Muslim 4/2072 nr 2694.

1. De väger tungt på vågen på Domedagen på grund av hadithen: ”alhamdu lillâh fyller vågskålen och subhânAllah, walhamdu lillâh fyller det som är mellan himlen och jorden.” [Muslim 223]

Dygden av att minnas Allah [med tasbîh, tahmîd, tahlîl och takbîr]

Kategorier