Mer kärt för mig än allt som solen stigit upp över

سُبْحَانَ اللـهِ، والْـحَمْدُ للـهِ، وَلا إلَهَ إلاَّ اللهُ، وَاللهُ أكْبَرُ

Han (ﷺ) sade:

”Att jag säger:

”Fri är Allah från alla brister. Alla lovprisningar tillkommer Allah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Allah är större”

- är mer kärt för mig än allt som solen stigit upp över.”

SubhânAllahi, walhamdu lillâhi, wa lâ ilâha illallâhu, wAllahu Akbar.

Muslim 4/2072 nr 2695.

Dygden av att minnas Allah [med tasbîh, tahmîd, tahlîl och takbîr]

Kategorier