Fri är Du från alla brister, Allah, och alla lovprisningar tillkommer Dig

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أنْتَ، أسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ

Fri är Du från alla brister, Allah, och alla lovprisningar tillkommer Dig. Jag vittnar om ingen har rätt att dyrkas förutom Du. Jag ber Dig om förlåtelse och ångrar mig inför Dig.

Subhânaka Allahumma wa bihamdik, ash-hadu an lâ ilâha illâ Ant, astaghfiruka wa atûbu ilayk.

Abû Dâwûd nr 4859, At-Tirmidhî nr 3433, An-Nasâ’î i ‘Amal ul-Al-Yaum wal-Laylah nr 397. Se Imam Al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 3/153.

Gottgörelse för vad som sagts i en sittning

Kategorier