Jag söker skydd för er vid Allahs fullkomliga ord

أُعِيذُكُمَا بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

Allahs sändebud (ﷺ) brukade söka Allahs skydd för al-Hasan och al-Hussein genom att säga:

Jag söker skydd för er vid Allahs fullkomliga ord från varje djävul och [giftigt] djur, samt från varje ont öga.

U'îthukumâ bikalimâtil-lâhit-tâmmati min kulli shaytânin wa hâmmah, wa min kulli 'aynin lâmmah.

Al-Bukhârî 4/119 nr 3371.

Hur man söker skydd för barn

Kategorier