Hur man räknar tasbîh

’Abdullâh bin ’Amr (radhiya Allahu ’anh) sade:

Jag såg profeten (ﷺ) räkna tasbîh med sin högra hand.

Abû Dâwûd med en annan ordalydelse, 2/81 nr 1502, och At-Tirmidhî 5/521 nr 3486. Se även Al-Albânîs Sahîh ul-Djâmi’as-Saghîr 4/271 nr 4865.

Hur profeten (ﷺ) brukade lovprisa Allah

Kategorier