Allah! Jag rådfrågar Dig vid Din kunskap

للهُمَّ إنِّي أسْتَخيرُكَ بعِلْمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأسْألُكَ مِنْ فضلِكَ العَظِيم، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ، وأنْتَ عَلاَّمُ الغُيوبِ، اللهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذَا الأمرَخَيرٌ لي في دِيني ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمْري – أو قالَ: عَاجِلهِ وآجِلِهِ – فاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لي، ثمَّ بَارِكْ لي فيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمري – أوْ قالَ: عَاجِلِهِ وآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، واقْدُرْ لِيَ الـخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي بِه

Från Djabir [radhiya Allahu ´anhu] som sade:

Profeten (ﷺ) brukade lära oss att rådfråga Allah i alla angelägenheter så som han lärde oss ett kapitel från Koranen. Han sade:

”Om någon av er planerar att göra något så skall han be två rak´ah utöver de obligatoriska bönerna och sedan säga:

”Allah! Jag rådfrågar Dig vid Din kunskap och jag söker förmåga vid Din förmåga och jag ber om Din vidsträckta nåd; för sannerligen förmår Du och jag förmår inte och Du vet och jag vet inte och Du är Den som har kunskap om det dolda. Allah! Om Du vet att denna sak – nämn saken – är bättre för mig i min religion, mitt liv och min slutdestination så föreskriv den för mig, underlätta den för mig och välsigna mig i det. Och om Du vet att denna sak är dålig för mig i min religion, mitt liv och min slutdestination så håll den borta från mig och håll mig borta från den och skriv för mig det goda var det än är och gör mig sedan nöjd med det."

Den som rådfrågar Skaparen och söker råd hos de troende och sedan är bestämd i det han gör kommer inte att ångra sig. Allah sade:

"Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din tillit till Allah." [Koranen 3:159]

Allahumma innî astakhîruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as´aluka min fadhlikal-'Adhîm, fa innaka taqdiru wa lâ aqdir, wa ta'lamu, wa lâ a'lam, wa Anta 'Allâmul-ghuyûb, Allahumma in kunta ta'lamu anna hâthal-'amr -[nämn saken] khayrun lî fî dînî wa ma'âshî wa 'âqibati amrî [eller säg här; 'âdjilihi wa âdjili] - faqdurhu lî wa yassirhu lî thumma bârik lî fî, wa in kunta ta'lamu anna hâthal-amr sharrun lî fî dînî wa ma'âshî wa 'âqibati 'amrî - [eller säg här; 'âdjilihi wa âdjili] - fasrifhu 'annî wasrifnî 'anh waqdur liyal-khayra haythu kân thumma ardhinî bih.

Al-Bukhârî 7/162 nr 1162.

Istikhârah-bönens åkallan (bön om råd i en viktig fråga)

Kategorier