Goda handlingar och karaktärsdrag

När kvällen kommer håll era barn inomhus eftersom shayâtîn [djävularna] kommer fram under den tiden, men när en stund av kvällen passerat kan ni släppa iväg dem. Lås också era dörrar och nämn Allahs namn eftersom shayâtîn inte kan öppna en låst dörr. Knyt era vattenskinn och nämn Allahs namn. Täck över era dryckeskärl, även om ni bara skulle lägga något över det, och nämn Allahs namn. Släck också era [ljus] lyktor.

Al-Bukhârî med al-Asqalânis Fath-ul-Bârî 10/88 nr 5623 och Muslim 3/1595 nr 2012.

Olika typer av goda handlingar och karaktärsdrag

Kategorier