Jag lämnar er i Allahs förvar och skydd

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ، الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

Jag lämnar er i Allahs förvar och skydd, det som är i Hans förvar försvinner inte.

Astawdi'ukumul-lâhal-lathî lâ tadhî'u wadâ´i'uh.

Ahmad 2/403, Ibn Mâdjah 2/943 nr 2825. Se även al-Albânîs Sahîh Ibn Mâdjah 2/133.

Resenärens åkallan för den bosatte

Kategorier