Om någon av er måste prisa sin vän

Han (ﷺ) sade:

"Om någon av er måste prisa sin vän [och är säker på det han skall säga om honom] skall han säga:

Jag bedömer honom vara si och så - och Allah är den som för hans räkenskap och kommer att döma honom."

Muslim 4/2296 nr 3000 och Al-Bukhârî nr 2662.

Sättet en muslim bör prisa en annan muslim på

Kategorier