Jag fastar! Jag fastar!

إِنِّي صَائِمٌ، إنِّي صَائِمٌ

Jag fastar! Jag fastar!

Innî sâ´im, innî sâ´im.

Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 4/103 nr 1894 och Muslim 2/806 nr 1151.

1. Under fastan [och annars] är det förbjudet att tala fult eller göra dåliga handlingar. Därför skall den som fastar inte provoceras av något utan säga ”jag fastar” två gånger för att påtala faran i att uppföra sig dåligt under fastan.

Vad den fastande skall säga ifall någon provocerar honom

Kategorier