Jag söker skydd hos Allah och Hans förmåga från det onda jag känner och befarar

بِسْمِ اللَّهِ
أَعُوذُ باللـهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أجِدُ وَأُحَاذِرُ

Lägg din hand på den delen av kroppen du har ont i och säg Bismillâh [i Allahs Namn] tre gånger.

Säg sedan sju gånger:

Jag söker skydd hos Allah och Hans förmåga från det onda jag känner och befarar.

Bismillâh.
A'ûthu billâhi wa qudratihi min sharri mâ adjidu wa uhâthir.

Muslim 4/1728 nr 2202.

Vad den som känner smärta i kroppen skall göra och säga

Kategorier