I Allahs Namn och Allah är störst

بِسْمِ اللَّـهِ وَاللهُ أكْبرُ [اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ] اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

I Allahs Namn och Allah är störst. [Allah! Från Dig och till Dig] Allah! Acceptera detta från mig.

Bismillâhi wAllahu Akbar [Allahumma minka wa lak] Allahumma taqabbal minnî.

Muslim 3/1557 nr 1966 och Al-Bayhaqî 9/287. Det inom parentes är från Al-Bayhaqî och andra.

Vad man säger i samband med offerslaktande

Kategorier