Allah! Jag underkastar mig Dig, överlämnar min angelägenhet till Dig

اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ، وألـْجَأتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لاَ مَلْجَأ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إلاَّ إلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أنْزَلْتَ، وَبِنَبيِّكَ الَّذِي أرْسَلْتَ

Allah! Jag underkastar mig Dig, överlämnar min angelägenhet till Dig, vänder mitt ansikte mot Dig och förlitar mig på Dig [i alla angelägenheter], i hopp om Din belöning och i fruktan för Ditt straff. Det finns ingen tillflyktsort och ingen räddning [från Ditt straff] förutom hos Dig. Jag tror på Din bok som Du har uppenbarat och på Din profet som Du har sänt.

Allahumma asalmtu nafsî ilayk, wa fawadhtu amrî ilayk, wa wadjahtu wadjhiy ilayk, wa aldj´atu dhari ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk, lâ maldjâ´ wa lâ mandjâ minka illa ilayk, âmantu bikitâbikal-lathi Anzalt, wa bi-nabbiyikal-ladhi arsalt.

Profeten (ﷺ) sade: "Den som säger detta och dör i sömnen, har dött i människans naturliga tillstånd [som en god muslim]." Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî11/113 nr 6313, 6315, 7488 och Muslim 4/2081 nr 2710.

Vad man säger innan man går och lägger sig

Kategorier