Subhân Allah, Al-Hamdu lillâh, Allahu Akbar

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالـحَمْدُ للَّهِ وَاللَّهُ أكْبَرُ

Fri är Allah från alla brister (Subhân Allah 33 gånger). Alla lovprisningar tillkommer Allah. (Al-Hamdu lillâh 33 gånger). Allah är störst (Allahu Akbar 34 gånger).

SubhânAllah, walhamdu lillâh, wAllahu Akbar.

Al-Bukhârî med Fath-ul-Bârî 11/113 nr 6312 och Muslim 4/2983 nr 2711.

Vad man säger innan man går och lägger sig

Kategorier