Sûrah as-Sadjdah och Sûrah Al-Mulk

Recitera ”Alif Lâm Mîm–Tanzîl (Sûrah as-Sadjdah) och Tabârak al-Ladhi bi yadhihil Mulk (Sûrah Al-Mulk).

Profeten (ﷺ) brukade ej sova förrän han reciterat dessa två. At-Tirmidhî nr 3404, An-Nasâ’î i ‘Amal Al-Yaum wal-Laylah nr 707. Se även Al-Albânîs Sahîh ul-Djâmî’ as-Saghîr 4/255 nr 4873.

Vad man säger innan man går och lägger sig

Kategorier