Allah! Fri är Du från alla brister

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

Allah! Fri är Du från alla brister, och lovprisad. Jag vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Du. Jag söker Din förlåtelse och vänder mig till Dig i ånger.

Subhânaka Allahumma wa bihamdik, ash-hadu an lâ ilâha illâ Ant, astaghfiruka wa atûbu ilayk.

An-Nasâ'i, '´Amal ul-Yawm wal-Laylah, sid. 173. Se även al-Albânîs Irwâh ul-Ghalîl 1/135 och 2/94.

Vad man säger när man är klar med tvagningen

Kategorier