Allah! Låt mig tillhöra de som

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِين.

Allah! Låt mig tillhöra de som ständigt återvänder till Dig i ånger, de som ständigt renar sig.

Allahummadj'alnî minat-tawwâbîna wadj'alnî minal-mutatahhirîn.

At-Tirmidhî 1/78 nr 55. Se även al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 1/18.

Vad man säger när man är klar med tvagningen

Kategorier