Jag vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Jag vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en och Han har ingen vid Sin sida, och jag vittnar om att Muhammed är Hans tjänare och sändebud.

Ash-hadu an lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lah, wa ash-hadu anna Muhammedan 'abduhu wa rasûluh.

Muslim 1/209 nr 234.

Vad man säger när man är klar med tvagningen

Kategorier