I Allahs Namn

بِسْمِ اللهِ.

I Allahs Namn

Bismillâh.

At-Tirmidhî 2/505 nr 606 och andra. Se Irwâh ul-Ghalîl nr 49, och Sahîh ul-Djâmi’ 3/203 nr 3610.

Vad man säger när man klär av sig

Kategorier