Lov och pris tillkommer Allah

الـحَمْدُ للـهِ الَّذِي بِنِعْمَتهِ تَتِمُّ الصَّالِـحَاتُ

الـحَمْدُ للـهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

När något som gladde profeten (ﷺ) inträffade sade han:

”Lov och pris tillkommer Allah vars välsignelser fullbordar alla goda ting.”

Och när något han ogillade inträffade sade han (ﷺ):

”Lov och pris tillkommer Allah under alla omständigheter.”

När något som gladde profeten (ﷺ) inträffade sade han:

Alhamdu lillâhil-lathî bini'matihi tatimmus-sâlihât.

Och när något han ogillade inträffade sade han (ﷺ):

Alhamdu lillâhi 'alâ kulli hâl.

Ibn us-Sunnî ‘Amal ul-Yawm wal-Laylah nr 378, och Al-Hâkim som verifierade den som autentisk 1/499. Även Al-Albânî verifierade den som autentisk i Sahîh ul-Djâmî’ as-Saghîr 4/201 nr 4640.

Vad man säger när något händer som man gillar eller ogillar

Kategorier