I tacksamhet till Allah

När profeten (ﷺ) nåddes av något som gladde honom föll han ned på sitt ansikte [i sudjûd] i tacksamhet till Allah.

Abû Dâwûd 2774, Ibn Mâdjah nr 1394, At-Tirmidhî nr 1578. Imam Al-Albânî verifierade den som god (hasan) i Sahîh Ibn Mâdjah 1/233, och Irwâ' ul-Ghalîl 2/226.

Vad man ska göra när något glädjande inträffar

Kategorier