Jag söker skydd vid Allahs fullkomliga ord som varken en gudfruktig eller syndare kan överträda

أعُوذُ بِكَلِمَـاتِ اللـهِ التَّامَّاتِ، الَّتِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وبَرَأَ وذَرَأ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، ومِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمـنُ

Jag söker skydd vid Allahs fullkomliga ord som varken en gudfruktig eller syndare kan överträda, från det onda Han har skapat. Från det onda som kommer ner från himlen[1] och det som stiger upp till den[2]. Från det onda som Han spridit ut på jorden och det som kommer upp från den. Från dagens och nattens onda prövningar samt det onda från varje nattlig besökare, förutom den som kommer med gott. Du Nåderike!

A'ûthu bikalimâtil-lâhit-tâmmâtil-latî lâ yudjâwizuhunna barrun wa lâ fâdjir min sharri mâ khalaqa, wa bara´a wa thara´a, wa min sharri mâ yanzilu minas-samâ, wa min sharri mâ ya'rudju fîhâ, wa min sharri mâ thara´a fil-ardh, wa min sharri ma yakhrudju minhâ, wa min sharri fitanil-layli wannahâr, wa min sharri kulli târiqin illâ târiqan yatruqu bikhayrin yâ Rahmân.

Ahmad 3/419, med en autentisk berättarkedja, och Ibn us-Sunnî nr 637. Shaykh al-Arna’ût verifierade kedjan som autentisk i sin verifiering av al-’Aqidah at-Tahawiyyah sid. 133. Se även Majmu’ uz-Zawâ´id, 10/127.

1. Straff i form av naturfenomen.
2. Onda handlingar som i sin tur leder till straff.

Vad man skall säga för att motverka de onda djävularnas planer

Kategorier