Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

Den vars sista ord är:

”Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah” - träder in i paradiset[1].

Lâ ilâha illallâh.

Abû Dâwûd 3/190 nr 3116. Se även Sahîh ul-Djâmî’ nr 6479.

1. De lärda har förklarat att det som menas här är hela trosbekännelsen lâ ilâha illallâh, Muhammedan rasûlullâh.

Vad man skall uppmana den döende att säga

Kategorier