Fri är Allah från alla brister

سُبْحَانَ اللَّهِ، والحَمْدُ للـهِ، واللهُ أكْبَرُ
لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

Fri är Allah från alla brister. Alla lovprisningar tillkommer Allah. Allah är störst.
Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en och Han har ingen vid Sin sida. Till Honom hör Herraväldet och all pris och Han är kapabel till allting.

SubhânAllah, walhamdu lillâh, wAllahu Akbar [33 gånger].
Lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa 'alâ kulli shay´in qadîr.

Muslim 1/418 nr 597.

Vad man säger när man är klar med bönen

Kategorier