Han är en och Han har ingen vid Sin sida

لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، يُحيي ويُميتُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قديرٌ

Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han är en och Han har ingen vid Sin sida. Till Honom hör Herraväldet och all pris. Han ger liv och död och Han är kapabel till allting.

[Läses tio gånger efter fadjr-bönen och maghrib-bönen.]

Lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ sharîka lah, lahul-mulku wa lahul-hamd yuhyî wa yumît wa Huwa 'alâ kulli shay´in qadîr.

At-Tirmidhî 5/515 nr 3474, Ahmad 4/227. Se Zâd ul-Ma’âd 1/300.

Vad man säger när man är klar med bönen

Kategorier