Islam.nu´s Blogg

Följ oss även via andra Sociala nätverk.

Articles in Category: Artiklar

En kort beskrivning av vårt arbete mot extremism, sekterism, kriminalitet och utanförskap

En kort beskrivning av vårt arbete mot extremism, sekterism, kriminalitet och utanförskap

Muslimska föreningar och imamers roll, i kampen mot extremism, är ett ämne som diskuteras allt oftare och med en förhöjd intensitet. Då vissa påstår att inget görs för att bekämpa dessa saker, följer här en kort presentation av vårt arbete mot våldsbejakande extremism, sekterism, kriminalitet och utanförskap.

Introduktion

Ibn Abbas Centret, som är en helt ideell organisation, har varit ledande i kampen mot våldsbejakande extremism långt innan problemet blev känt för allmänheten. Sedan mer än ett decennium har vi hållit föredrag om och varnat muslimerna för dessa ideologier och grupper. Vi har med väldigt små medel fört denna kamp tillsammans med våra imamer och medarbetare som alla arbetar helt ideellt och som hittills gjort ett fenomenalt arbete.

Bönetider i Sverige

Ett klargörande kring bönetider

Bönetider i Sverige

Bönen är islams andra pelare och en dyrkanshandling som islam bygger på. Bönen är föreskriven på bestämda tider och det är ett villkor att be inom dess tid för att bönen skall vara giltig och accepteras. Därför är det ett stort ansvar att få fram så pass korrekta bönetider som möjligt för muslimerna i Sverige. En uppgift som inte är så enkel som vissa tror.

Det har på senare tid uppstått en hel del frågor och funderingar kring bönetiderna i Sverige då moskéer och islamiska center följer olika tider och tabeller. Något som skapat en viss förvirring hos många muslimer. Många har vänt sig till oss och våra sakkunniga i dessa frågor inte minst för att många muslimer i Sverige följer bönetiderna som finns på hemsidan islam.nu och Muslimappen.

Vi ber Allah om vägledning och vi hoppas att Sveriges muslimer, moskéer och islamiska center ska ta emot detta dokument och ta det i beaktning när de i framtiden bestämmer sina bönetider. 

Tryck på "Gå till inlägg för att ladda ner hela dokumentet.