Åkallan efter den sista tashahhud och innan man avslutar bönen

Kategorier